VINOTÉKA NAD ŘEKOU - TŘEBÍČ

12.12.2012 HIC EST

TISK
Slide 1

VINOTÉKA NAD ŘEKOU
Josef Chromý
Soukenická 55/9
Třebíč 67401

Telefon
+420 775 651 442

E-mail
josefchromyhotmail.comZvětšit mapu

Lahvové vína

Není sporu o tom, ohromné množství různě kvalitních vín ať už v skleněných nebo v plastových lahvích, barelech, papírových krabicích nebo hliníkových vacích najdete v dlouhých regálech hyper-mega-marketů.

Výběr bývá tak nekonečný, že je nakonec skutečně problém se v záplavě etiket rozhodnout, jaké víno pro jakou příležitost zakoupit. Zdaleka ne všechná vína jsou skvělá a bez vady. 

 

Náš přístup je přesně opačný.

V naší vinotéce přísně dbáme na to, aby zákazník nebyl zaplaven barevnými akčními nabídkami na to víno, kterého je na skladě právě nakoupeno nejvíc a je třeba se jej nejrychleji zbavit. Do prodeje vždy uvolněna kolekce maximálně 200 druhů vín, přísně vybíraných z ruzných odrůd, z různých ročníků, z různých tratí a samozřejmě od různých vinařů.

Ve vinotéce Vás bude výběrem toho pravého vína pro Vás provázet zkušený someliér jehož dlouholeté znalosti a dovednosti byly prověřeny odbornou komisí ve Valticích.  

Nikdy se Vám nestane, že by rozhodl za Vás, naopak Vám každé víno odborně okomentuje a dle vašch preferencí vám doporučí několik lahví, které on sám nebo spřátelený somelier jenž se na sestavení kolekce podílel degustoval.

Budete tak odcházet s jistotou, že víte, jaké víno si domů odnášíte a co od něj můžete  očekávat. Pokud by Vás naše víno skutečně sklamalo, můžete jej u nás bez udání dúvodu do 2 týdnů vrátit.

Pro lepší orientaci v zatřídění vín prosím nahlédněte na přehled uvedný níže, není jediný, ruzné země se řídí různými pravidly  

 

 

Obecné principy 

Jednotlivé druhy vína jsou rozdělovány na několik skupin. Česká republika se při rozdělování vín tradičně přiklání k systému, který upřednostňuje odrůdu a vyzrálost hroznů stanovenou měřením obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně. Poslední změna vinařského zákona však dala také možnost označovat víno především podle původu hroznů, ze kterých bylo víno vyrobeno. 

Poznámka: dále uváděná zkratka "°NM" znamená stupeň normovaného moštoměru. Jeden stupeň NM představuje jeden kg přírodního cukru ve 100 l hroznového moštu.

 

ROZDĚLENÍ VÍN PODLE DRUHU A KVALITY PODLE VINAŘSKÉHO ZÁKONA ČESKÉ REPUBLIKY

Rozdělení tichých vín:

Stolní víno je víno, které může pocházet z hroznů vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU, a to z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných. Je to nejnižší kategorie vín. Nesmí být označeno názvem odrůdy, oblasti, vinařské obce, viniční tratě nebo jiným zeměpisným názvem. Bývají vína lehčí se 7-11 % obj. alk., méně extraktivní, vhodná k běžnému st

Zemské víno je stolní víno splňující následující požadavky:

 • Je vyrobeno pouze z tuzemských hroznů sklizených na vinici pro jakostní víno dané oblasti nebo z povolených odrůd.
 • Výnos na vinici nesmí překročit 12 t/ha.
 • Cukernatost hroznů musí být min. 14 °NM.
 • Na rozdíl od stolního vína může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou, ze které bylo vyrobeno.

 

Jakostní víno, na výrobu mohou být použity pouze tuzemské hrozny z vinice pro jakostní víno z jedné vinařské oblasti. Výroba vína musí proběhnout ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Výnos nesmí překročit 12 t/ha a cukernatost hroznů musí dosáhnout min. 15 °NM. Víno musí splňovat jakostní požadavky a být zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI), a to buď jako:

Jakostní víno odrůdové - víno vyrobené z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše 3 odrůd, které musí být na seznamu odrůd pro výrobu jakostních vín.

Jakostní víno známkové - víno vyrobené ze směsi hroznů, rmutu, hroznového moštu vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín.

Jakostní víno s přívlastkem hrozny na výrobu musí splňovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního. Navíc hrozny musí pocházet z jedné vinařské podoblasti a jejich odrůda, původ, cukernatost a hmotnost musí být ověřena SZPI. U vín s přívlastkem se nesmí zvyšovat cukernatost moštu.

Víno může být vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd. Pokud podíl jednotlivých odrůd je min. 15 %, lze je uvést na etiketě v sestupném pořadí. Vína s přívlastkem se dělí:

Kabinetní víno je kategorie vín vzniklých z moštů, které dosáhly 19-21 ° NM. Bývají to lehčí, suchá, příjemně pitelná vína. 

Pozdní sběr, jsou to vína, u nichž byla sklizeň hroznů v pozdějším termínu, teprve když cukernatost hroznů dosáhne 21-24 °NM. Bývají to kvalitní, extraktivní, suchá či polosuchá vína. 

Výběr z hroznů, přívlastkové vína vyrobené z hroznů, které vyzrály na 24-27 °NM. Bývá to víno plné, extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy s vyšším obsahem zbytkového cukru. 

Výběr z bobulí přívlastkové vína vyrobené z vybraných hroznů, které zrály velmi dlouho na vinici a získaný mošt obsahoval alespoň 27 °NM. Bývají to velmi plná, extraktivní, polosladká či sladká vína. 

Výběr z cibéb přívlastkové vína vyrobené z hroznů, které vyzrály na vinici na min. 32 °NM. Takto vyzrále hrozny se díky extrémně dlouhé době zrání na vinici většinou změnily na hrozinky - cibéby. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké, vzácné a proto drahé.

Ledové vína, lze stejně jako ostatní vína s přívlastkem vyrábět pouze po ověření cukernatosti SZPI. Vyrábí se lisováním zmrzlých hroznů sklizených při teplotě alespoň - 7 °C a získaný mošt musí vykazovat alespoň 27 °NM cukernatosti. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout, proto zůstane část vody nevylisována v hroznech ve formě ledových krystalů. Ledová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá. 

Slámové víno s přívlastkem, vzniklo z hroznů dosoušených po dobu nejméně tří měsíců po sklizni na slámě či rákosu, nebo byly zavěšeny v dobře větraném prostoru. Tím se odpaří část vody z bobulí a koncentruje se obsah extraktivních látek. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny dobře vyzrát a nesmějí být poškozené. Většinou se užívá hroznů bílých odrůd. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 °NM. Slámová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá.

 

Rozdělení tichých vín podle obsahu zbytkového cukru

 

Suché víno prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru, který smí obsahovat:

 • a) max. 4 g/ zbytkového cukru na litr nebo
 • b) max. 9 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 2 gramy nebo méně.

Polosuché víno se zbytkovým cukrem, který je větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína suchá, ale nepřesahuje 12 g v litru víně.

Polosladké víno má obsah zbytkového cukru větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše 45 g na 1 litr 

Sladké víno s vyšším obsahem zbytkového neprokvašeného cukru a to jak senzoricky tak analyticky. Zpravidla se jedná o vína speciální, určená pro dlouhé zrání. Obsah alkoholu je u našich tichých sladkých vín nižší (7-11%, toto je časté u vín slámových, ledových či bobulových výběrů). Dle legislativních předpisů se jedná o víno se zbytkovým cukrem ve výši nejméně 45 g na litr.

 

Rozdělení šumivých vín

Šumivé víno je produkt získaný prvotním a nebo druhotným alkoholickým kvašením:

 • čerstvých vinných hroznů
 • hroznového moštu
 • vína, pokud jsou uvedené produkty vhodné k získávání stolního vína,
 • ze stolního vína
 • jakostního vína s.o.
 • z dovezeného vína uvedeného na seznamu Evropských společenství a pocházejícího z odrůd révy a vinařských regionů dodávajících jim vlastnosti, které je odlišují od vín ze společenství, které se při otevření nádoby vyznačují unikáním oxidu uhličitého pocházejícího výhradně z kvašení a přetlak způsobený oxidem uhličitým vykazuje v uzavřené nádobě při 20 °C nejméně 3 bary

Šumivé víno dosycené oxidem uhličitým je produkt, který je vyroben:

 • ze stolního vína,
 • při otevření nádoby se vyznačuje unikáním oxidu uhličitého, který byl zcela či částečně dodán,
 • v uzavřené nádobě při 20 °C vykazuje přetlak způsobený oxidem uhličitým nejméně 3 bary.  

Jakostní šumivé víno - sekt, k výrobě kupáže byly použity hrozny odpovídající kvalitě jakostního vína nebo z jakostního vína. Víno splňuje požadavky Evropských společenství a je zatříděno jako jakostní. 

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti - sekt s.o., k výrobě kupáže byly použity hrozny sklizené ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky Evropských společenství a bylo zatříděno SZPI v této kategorii. 

Pěstitelský sekt, šumivé víno, které bylo zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) v této kategorii. Splňuje specifické podmínky, např. že výroba se uskutečnila u pěstitele révy vinné, jehož hrozny byly použity k výrobě sektu. 

Aromatické jakostní šumivé víno, při výrobě bylo použito pouze prvotní kvašení. Kupáž z odrůd dle zvláštních předpisů a víno splňuje požadavky na jakost. 

Aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti - aromatický sekt s.o., k výrobě kupáže byly použity hrozny sklizené ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky na jakost a bylo zatříděno SZPI v této kategorii. Při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z uvedených odrůd.

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti, pěstitelského sektu a aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti je označeno názvem vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno.

Rozdělení šumivých vín podle obsahu cukru 

Typ Charakteristika
Brut nature Obsah cukru je nižší než 3 g na 1 litr, tento údaj lze užít pouze na produkty, kterým po druhotném kvašení nebyl dodán žádný cukr
Extra brut Obsah cukru se pohybuje mezi 0 a 6 g na 1 litr
Brut Obsah cukru je nižší než 15 g na 1 litr
Extra dry Obsah cukru se pohybuje mezi 12 a 20 g na 1 litr
Sec Obsah cukru se pohybuje mezi 17 a 35 g na 1 litr
Demi-sec Obsah cukru se pohybuje mezi 33 a 50 g na 1 litr
Doux Obsah cukru je vyšší než 50 g na 1 litr

 

Perlivé víno je vyrobeno:

 • ze stolního vína, jakostního vína s.o. nebo z produktů vhodných k získávání stolního vína či jakostního vína s.o.,
 • vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % obj. a celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj.,
 • v uzavřené nádobě při 20 °C vykazuje přetlak oxidu uhličitého, zcela či částečně dodaného, a nejméně 1 bar nejvýše 2,5 baru,
 • je plněn do nádob o objemu nejvýše 60 l.
 

Jakostní perlivé víno je vyrobeno z hroznů sklizených ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky na jakost a bylo zatříděno SZPI v této kategorii. Etiketa obsahuje název vinařské oblasti.

 

Likérové víno je definováno v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 jako výrobek, který vykazuje skutečný obsah alkoholu 15 až 22 % obj. a celkový obsah alkoholu nejméně 17,5 % obj. Musí být získán z částečně zkvašeného hroznového moštu a/nebo z vína za přídavku destilátu z vína nebo z produktů révy vinné a zahuštěného hroznového moštu.

 

Jakostní likérové víno vyrobené z hroznů sklizených ve stejné vinařské oblasti na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny, nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos, víno splňuje požadavky na jakost a bylo zatříděno SZPI v této kategorii. 

Víno originální certifikace (VOC, V. O. C. ) je novou kategorií vín podle vinařského zákona 321/2004 Sb. Musí odpovídat minimálně požadavkům na jakostní víno, ale nepodléhá státnímu zatříďování, jako jiné jakostní vína. Naopak zatříďování těchto vín provádí sdružení vinařů, kterým musí být vinař, který toto víno vyrábí, členem. Právo udělovat označení VOC uděluje příslušnému sdružení vinařů Ministerstvo zemědělství za přísných podmínek.

Vína originální certifikace se vyrábí pouze několika z odrůd typických pro danou oblast. Tato vína by měla mít v dané oblasti VOC podobný charakter a měla by být typická pro danou oblast a odrůdu.

Vinařský zákon České republiky definuje ještě další druhy nápojů vyrobených z vína, např. vinný nápoj, aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj aromatizovaný koktejl a odalkoholizované víno

zdroj: wineofczechrepublic